Меню

А   Д   В   О   К   А   Т   С   Ь   К   Е      О   Б   '   Є   Д   Н   А   Н   Н   Я

Е К С   Ю Р Е

Стабільність та структурованість корпоративних відносин в середині компанії - гарантії її розвитку та процвітання. AО "Екс Юре" має значний досвід консультування та супроводу організаційно-господарської діяльності компаній. Наші юристи завжди готові надати вам юридичну допомогу з моменту створення компанії до її реорганізації або ліквідації.

Наші послуги включають: