Меню

А   Д   В   О   К   А   Т   С   Ь   К   Е      О   Б   '   Є   Д   Н   А   Н   Н   Я

Е К С   Ю Р Е

Людина, яка вчинила правопорушення, також має право на допомогу і захист кваліфікованого юриста. На жаль, в сучасних реаліях потрапити на лаву підсудних можна як через скоєний злочин, так і з безлічі інших причин. У тому чи іншому випадку вміння з першої хвилини розумно вибудовувати позицію захисту багато в чому визначає результат справи.

Фахівцями Адвокатського об'єднання «Екс Юре» накопичений великий досвід ведення справ на всіх етапах кримінального провадження. Здатність знаходити об'єктивні факти, працювати зі свідками, прогнозувати ситуації часто є вирішальною в сфері кримінального права, оскільки дає можливість зібрати вагому доказову базу і домогтися позитивного рішення суду. Крім цього, наші адвокати завжди контролюють дії і слова клієнта, дозволяючи тим самим уникнути безлічі стандартних помилок. У сфері захисту інтересів клієнта в кримінальному судочинстві фахівці Адвокатського об'єднання надають такі види юридичних послуг: