Меню

А   Д   В   О   К   А   Т   С   Ь   К   Е      О   Б   '   Є   Д   Н   А   Н   Н   Я

Е К С   Ю Р Е

В порядку цивільного судочинства суди розглядають спори, що зачіпають цивільні, сімейні, трудові, житлові, земельні та інші правовідносини. Цивільні спори - спори, що мають місце в житті кожної людини, незалежно від роду її діяльності та соціального статусу.

Люди розлучаються, дають гроші в борг, не можуть поділити власність, беруть в банках та інших фінансових установах кредити і кладуть депозити, користуються послугами туроператорів та страхових компаній, літають, втрачають багаж. Цей перелік життєвих ситуацій, що вимагають кваліфікованого юридичного втручання можна продовжувати вічно. Щоденно ми споживаємо та сприяємо споживанню товарів і послуг, щодень ми сваримось, вступаємо у майнові та фінансові правовідносини. Усі ці правовідносини - предмет для розгляду в судах загальної юрисдикції.

Наші послуги включають: