Меню

А   Д   В   О   К   А   Т   С   Ь   К   Е      О   Б   '   Є   Д   Н   А   Н   Н   Я

Е К С   Ю Р Е

Господарські спори неодмінно супроводжують діяльність будь-якого підприємства. До господарських відносяться спори, що виникають при укладанні, зміні, припиненні та виконанні господарських договорів, а також інші спори, які виникають в процесі господарської діяльності між юридичними особами.

Наші адвокати та юристи мають великий досвід у наданні таких послуг: